24 DE JUNY DE 2023

29 DE JULIOL DE 2023

26 D'AGOST DE 2023

30 DE SETEMBRE DE 2023

28 D'OCTUBRE DE 2023

25 DE NOVEMBRE DE 2023

6 DE GENER DE 2024

27 DE GENER DE 2024

17 DE FEBRER DE 2024

16 DE MARÇ DE 2024

25 DE JUNY DE 2024

1,80 EUROS PER PAPERETA

 0,60 EUROS PER PAPERETA

 0,60 EUROS PER PAPERETA

 0,60 EUROS PER PAPERETA

1,20 EUROS PER PAPERETA

1,20 EUROS PER PAPERETA

3,60  EUROS PER PAPERETA

1,20 EUROS PER PAPERETA

1,80 EUROS PER PAPERETA

1,80 EUROS PER PAPERETA

0,60 EUROS PER PAPERETA